TAKOHIKI  

 蛸引 TAKOHIKI is EDO(Tokyo) STYLE SASHIMI / SUSHI KNIFE